Volkstuin Vereniging Vorden

Over de volkstuin

In het Contact d.d. 7 oktober 1976 werd een oproep gedaan door de heren Lakerveld en van der Laan om contact met hen op te nemen om zodoende met meerdere belangstellenden een volkstuinencomplex van de grond te krijgen. Daarop kwamen zo’n 25 reacties binnen en medio november werd een eerste bijeenkomst georganiseerd in hotel Bloemendaal. Na een oriënterende fase werd de Volkstuinvereniging Vorden opgericht in februari 1978.

De eerste jaren werd er van de toenmalige gemeente Vorden grond gepacht op het huidige industrieterrein en later naast Villa Nuova. In 1985 kreeg de vereniging de mogelijkheid om op de huidige locatie langs de beek, grond te pachten. In juni 1988 kreeg de vereniging een schrijven van de gemeente Vorden waarin werd vermeld dat een voorstel bij de gemeenteraad zou worden neergelegd om de gepachte grond – gelegen achter het Hoge, nabij de beek – te verkopen. Een jaar later was de aankoop door de volkstuinvereniging een feit. De financiering van deze koop werd mede mogelijk gemaakt door de leden zelf, die aandelen konden kopen à honderd gulden.


Contact, 07 oktober 1976

De vereniging in verschillende media


Contact, 28 april 2020


Contact, 14 april 2011


Contact, 24 juni 2008


Contact, 6 mei 2008


De Stentor


Contact, 10 april 2007


Contact, 5 april 1990